6940755880 6934551120,6972052899 Ιάσονος 3, Κερατσίνι info@mech-energy.gr
hero image
 
 
 
 


Mech-Energy
Ενεργειακές Υπηρεσίες, Κερατσίνι, Αττική

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες για τη σύνταξη του φακέλου ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου σας.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα αποτελεί μια διαδικασία με την οποία δημιουργείται ένας δομημένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο.

Ο σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και τις άδειες του κτιρίου, καθώς και να παρακολουθεί και ελέγχει τυχόν μεταβολές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου όπως ορίζονται από τον νόμο 4495/2017, με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου.

Η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας απαιτείται για όλα τα κτίρια και τις διαιρημένες ιδιοκτησίες που είτε μεταβιβάζονται (σε παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε λαμβάνουν νέες οικοδομικές άδειες (σε νέα κτίρια και ιδιοκτησίες). Επίσης, απαιτείται για την περαίωση δηλώσεων, ενώ τα αυθαίρετα κτίρια πρέπει επίσης να εκδίδουν ηλεκτρονική ταυτότητα.
 

 

 

 
 
 
Ας συνεργαστούμε

Είμαστε στην διάθεση σας προκειμένου να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες του δικό σας έργου και να αποφασίσουμε
την ιδανική λύση για εσάς


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ